Gatufotografering i Shenzhen

Gatufotografering i Shenzhen

ShenZhen är en gigantisk stad som vuxit fram sedan 1979. Dessförinnan var det bara en liten marknadsstad. Nu bebos den av cirka 20 miljoner invånare och har en egen börs, Shenzhen Stock Exchange. Det finns inte mycket gammalt att fotografera här.

Men betong och asfalt har också sin charm.

Promenaden ovan är fotad med iPhone 6 plus och redigerad i densamma. HDR effekt är tillagt och jag har ökat kontrast och värmen i bilden.

De svartvita bilderna nedan är fotograferade med Leica D-Lus 5 och omgjorda till svartvitt i Camera Raw (Photoshop).